Portal

bakım yönetimi

Renkler bakım yönetimi, işletmemizdeki ekipman ve sistemlerin işlevselliğini yüksek performansta tutmayı, aynı zamanda sıfır hata, sıfır kaza ve sıfır duruş olmasını amaçlar. Uygulanan bakım yönetimi kapsamında planlı bakımlar, kestirimci bakımlar ve arızi bakımlar yapılır ve bu bakımların takibinde özel bir yazılım kullanılır.

planlı bakım

Bakım bölümü tarafından bütün ekipmanların bakım periyotları belirlenir ve bakım sisteminde kullanılan yazılımın içine bu planlar aktarılır. Zamanı gelen bakım iş emri olarak sistem tarafından açılır ve bakım ekibi bu bakımları gerçekleştirir. Bunların dışında yine firmamızda otonom bakımlar da bu kapsamda ele alınır.

kestirimci bakım

Kestirimci bakım kapsamında fabrikalarımızda kritik tezgahlarımızın yağ/partikül analizleri, hava kaçak tespitleri, termal kamera analizleri ve akım ölçme uygulamaları yapılmaktadır.

arızi bakım

Her türlü arıza, bakım sistemi üzerinden, bakım birimine iş talebi olarak iletilir. Sistemde bakım personeli tarafından onaylandıktan sonra iş emrine dönüşür ve arıza giderilir. Arızaların giderilmesinde bütün arızaların bir daha oluşmaması için ve arızanın daha hızlı çözülmesi için kök neden analizleri yapılır. Bakım sistemimiz MTTR ve MTBF gibi performans indikatörleri ile izlenir.